First Card
– totalløsningen inden for rejseadministration

First Card er rettet mod alle virksomheder, som har behov for en effektiv løsning af de rejseadministrative udfordringer og et enkelt betalingssystem til erstatning for kontante udlæg og refusioner. First Card består af to hovedelementer:

Kort
First Card er tilknyttet verdens mest omfattende betalingssystem MasterCard. Med et First Card kan virksomhedens ansatte betale flere end 25 millioner steder verden over. First Card udstedes med firmahæftelse og med mulighed for at vælge, om forbruget på kortet skal faktureres til virksomheden eller til den enkelte kortholder.

Rejsekonto
Som en del af First Card-konceptet kan der oprettes en konto hos virksomhedens faste erhvervsrejsebureauer, og alle rejsekøb faktureres på kontoen. Herved opnås der længere kredittid end ved direkte afregning til rejsebureauet, og betalingsstrukturen tilpasses strukturen valgt til kreditkortene. Opsætningen kan tilpasses virksomhedens behov og kan fx udbygges med medarbejder- og projektnummer.

Læs mere om FirstCard her:
http://www.firstcard.dk/forretningsrejser