Agentforbeholdet


VR Travel optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden og/eller den rejsende. VR Travel sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartsselskabet.

Luftfartsselskabet er kundens og den rejsendes aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Luftfartsselskabets generelle betingelser regulerer aftaleforholdet mellem kunden eller den rejsende og luftfartsselskabet. Kunden og den rejsende kan finde de til enhver tid gældende betingelser på luftfartsselskabets hjemmeside.

Da VR Travel alene er formidler af transportydelsen, er rejsebureauet som følge heraf ikke ansvarlig for luftfartsselskabets konkurs samt for forsinkelser, aflysninger, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden eller den rejsende og luftfartsselskabet.

Kundens generelle pligter

Rejsedokumenter

Kunden og/eller den rejsende er ansvarlig for, at de navne der fremgår af bookingen og rejsedokumenterne er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas.

Bliver kunden og eller den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas eller mellem rejsedokumenter og det bestilte, skal kunden straks meddele dette til VR Travel. VR Travel vil i tilfælde af fejl forårsaget af kunden eller den rejsende forsøge at korrigere uoverensstemmelserne. Såfremt dette er muligt beregner VR Travel sig et ekspeditionsgebyr, ligesom luftfartsselskabets ekspeditionsgebyr vil blive opkrævet. Hvis luftfartsselskabets betingelser ikke tillader ændringer, kan VR Travel ikke gøres ansvarlig for fejl forårsaget af kunden og eller den rejsende

Pas, visum, vaccinationer samt bagage

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Disse regler kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, samt på de pågældende landes ambassaders hjemmesider.

VR Travel oplyser, ved indgåelse af aftalen om formidling, kunden og/eller den rejsende om pas og visumkrav for rejsens gennemførelse. De informationer, VR Travel giver kunden og/eller den rejsende, tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden og/eller den rejsende selv rette henvendelse til den relevante ambassade for yderligere information om visumpligt og vaccinationskrav. Se i denne sammenhæng www.um.dk og www.ssi.dk.

Rettidigt fremmøde

Hvis den rejsende ikke benytter sig af flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Det er derfor ikke muligt kun at anvende visse strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af hjemrejsen.

På både ud- og hjemrejsen skal den rejsende have afsluttet check in i overensstemmelse med luftfartsselskabets regler. Disse findes på luftfartsselskabets hjemmeside, og vil være påtrykt en eventuel webcheck in boardingkort. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende kan forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden og/eller den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der måtte være blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er anført i rejsedokumenterne. Kunden og/eller den rejsende er forpligtet til senest 24 timer før afrejse at undersøge på luftfartsselskabets hjemmeside, om der er foretaget ændringer i afrejsetidspunkter.

Kunden og/eller den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede flystrækninger. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigts skærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte, og er uden for VR Travels kontrol.

Modtager VR Travel information om ændringer foretaget af luftfartsselskabet, vil kunden og/eller den rejsende blive oplyst herom hurtigst muligt på den af kunden eller den rejsende anførte e-mailadresse. Kunden og/eller den rejsende forpligter sig til i forbindelse med købet at oplyse en gyldig e-mailadresse og accepterer samtidig at modtage ændringer på denne samt løbende holde sig opdateret på ændringer.

Indførsel af planter, frugt, frø og andre planteprodukter

Du må ikke frit medbringe frø, planter og plantedele til Danmark. Læs reglerne, undgå sanktioner og i værste fald en bøde på følgende link.
Læs om reglerne i Landbrugsstyrelsens folder
Læs om reglerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside